På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Ad Hoc gruppe

Alle DI Bygs medlemmer er velkomne til at deltage i ad hoc grupper. Karakteristisk for grupperne er, at deltagerkredsen let kan udvides eller ændres i takt med, at emnerne udvikler sig. Ad hoc grupperne ophører, når opgaven er løst, eller temaet ikke længere er relevant.

Som medlem af en eller flere ad hoc grupper hører du om nye ideer og forslag fra myndighederne og andre virksomheder, ligesom du selv får lejlighed til at stille spørgsmål og komme med forslag til initiativer, som DI Byg kan engagere sig i. Ad hoc grupperne er desuden en platform for erfaringsudveksling og videndeling. En særlig opgave for ad hoc grupperne vil være aktiv deltagelse i høringer af regler, vejledninger, normer m.m.

Grupperne mødes efter behov, men en del af arbejdet foregår virtuelt enten via mail, Skype eller en elektronisk videndelingsplatform.

Deltagelse i ad hoc grupper er gratis. Vil du vide mere om tilmelding til de forskellige ad hoc grupper, kontakt den ansvarlige konsulent for den pågældende ad hoc gruppe.

OVERSIGT OVER AD HOC GRUPPER
  • DI Byg har oprettet en ad hoc gruppe, der adresserer affalds- og ressourcedebatten i regi af Miljøstyrelsens ressourcestrategi.
  • DI Byg har oprettet en ad hoc gruppe, der adresserer affaldsdebatten inden for elektronisk affald og producentansvar.
  • DI Byg har i samarbejde med DI Handel oprettet en Ad hoc gruppe, der arbejder med problemtikker knyttet til CE-mærkning af byggevarer.
  • DI Byg har oprettet en Ad hoc gruppe om bæredygtighed. Gruppen skal adressere problematikker knyttet til det stigende fokus på bæredygtigt byggeri.
  • DI Bygs Ad hoc gruppe om evaluering af bygningsreglementet søger afklaring på problematikker knyttet til de energimæssige krav i Bygningsreglementet.