På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Netværk

I netværkene har deltagerne et forum for erfaringsudveksling, sparring og læring blandt kollegaer fra byggebranchen. Her hentes inspiration til det daglige arbejde hjemme i virksomheden.

Deltagerne i netværkerne fastlægger selv indholdet på møderne, antallet af møder, mødeformen m.m., hvilket giver gode muligheder for at erhverve sig kompetencer og inspiration til at løse de udfordringer, man sidder med til hverdag.

DI Byg står for det praktiske

DI Byg tilbyder at facilitere netværkerne med såvel indhold som den praktiske mødetilrettelæggelse. Hvert netværk er desuden oprettet på videndelingsplatformen DI Net, som anvendes til videndeling mellem netværkets medlemmer, samt mellem DI Byg og netværkerne.

Netværksmedlemmerne betaler for aktiviteterne i netværket. Det gælder alt fra forplejning til eksterne oplægsholdere etc. Det er muligt at afholde møderne hos netværkets medlemmer.

Som udgangspunkt skal der være 25 deltagere, for at et netværk kan være tilstrækkelig velfungerende og økonomisk attraktivt.

Hvis du har en ide til eller et ønske om et netværk, er du vel-kommen til at kontakte sekretariatet. Så vil DI Byg være behjælpelig med at undersøge og vurdere mulighederne – herunder prisen for et etablere et netværk.

OVERSIGT OVER NETVÆRK
  • Energieffektivisering er en af de mest omkostningseffektive måder at nå de ambitiøse energi- og klimamål.
  • DI Bygs netværk for virksomheder med interesse for de danske nærmarkeder, åbner døren for nye medlemmer. Er du interesseret?
  • DI og DI Byg har oprettet et netværk for virksomheder, der producerer løsninger på det voksende marked for klimatilpasning.
  • 'Netværk for DI Byg - strategisk salg og markedsføring' giver dig et forum, hvor du kan diskutere ideer og udfordringer.
  • Netværket samler aktører på tværs af sektorer i energi- og byggebranchen med energiervices som forretningsområde.
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3575
Mobil: +45 2949 4500
E-mail: ekhdi.dk
DI Bygs indsatsområder

DI Byg arbejder med en lang række områder inden for byggebranchen. Læs nærmere om disse.