På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kommunale byggesagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer for 2017 offentliggjort

Byggesagsbehandlingstider for perioden 1. marts 2016 til 1. marts 2017 samt gebyrer på området for 2017 er offentliggjort på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Som led i at holde fokus på kommuners erhvervsvenlighed og sagsbehandlingstider har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen siden 2009 indsamlet og offentliggjort kommuners sagsbehandlingstider på byggeområdet.

Opgørelsen for perioden 1. marts 2016 til 1. marts 2017 dækker over 63.000 færdigbehandlede byggesager.

I forbindelse med en ansøgning om en byggetilladelse kan kommunen opkræve et gebyr fra ansøgeren for den tid, kommunen bruger på byggesagsbehandlingen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler og offentliggør én gang om året samtlige kommunernes byggesagsgebyrer.

Byggesagsgebyrer

I forhold til byggesagsgebyrer kan kommunerne vælge at opkræve et gebyr efter tidsforbrug eller opkræve et mindre fast gebyr på maksimalt kr. 1.011,00 for visse typer af byggesager. Derudover kan kommunen vælge at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere. Kommunen fastsætter selv sin timepris.

En oversigt over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider for alle byggesager samt kommunernes sagsbehandlingstider for de forskellige kategorier af byggeri kan findes her - http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggesagsbehandling/Sagsbehandlingstider.aspx 

Oversigt over alle kommunernes byggesagsgebyrer kan findes her - http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggesagsbehandling/Gebyrer.aspx 

PUBLICERET: 23-08-2017 OPDATERET: 23-08-2017