På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ændringer til bygningsreglement 2015 er trådt i kraft

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et revideret bygningsreglement 2015. Ændringerne har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opfø-relsen af en bygning. Derudover sker der en række præciseringer til eksisterende krav. 
 

 

I foråret udsendte Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ændringer til bygningsreglement 2015.

Ændringerne er nu trådt i kraft pr. 1. juli 2017.

Ændringerne omfatter:

 • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
 • Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse
 • Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og institutionsboliger
 • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
 • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
 • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
 • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
  Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
 • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug
  Præcisering af krav til kedler til fast brændsel.
 • Præciseringen af krav til funktionsafprøvning suppleres med ny vejledning

DI Byg henleder medlemmernes opmærksomhed på, at præciseringen af kravet om funktionsafprøvning er suppleret med en ny vejledning, som kan læses her - http://bygningsreglementet.dk/file/648101/Funktionafproevning.pdf .

Kravet betyder, at en række bygningsinstallationer skal have foretaget en funktionsafprøvning inden ibrugtagning af bygningen. Der er tale om en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer. I vejledningen findes hjælp til fortolkning af omfanget af funktionsafprøvning, og hvordan dette kan efterleves.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3537
Mobil: +45 4061 0505
E-mail: krhedi.dk
PUBLISHED: 08-08-2017 LAST MODIFIED: 08-08-2017